We love our kids

OIKAISU KIDDYN TURVAPALKILLISIIN ISTUIMIIN LIITTYEN

Tämän kevään aikana on netissä ja mediassa laajalti viljelty virheellistä tietoa kiddyn turvapalkillisista istuimista. Tätä virheellistä tietoa on siinä määrin, ja ilman luotettavia/julkisia lähdetietoja joten näen tarpeelliseksi näitä kyseenalaistaa ja oikaista karkeimmat asiavirheet kuten myös tuoda omaa näkemystäni asiasta esiin. 1.

Lue loput tästä artikkelista »


Facebook
Twitter
Youtube